آتش‌سوزی در یک ساختمان ۱۶ طبقه در حال ساخت

خبر مبارز Comments Off

آتش‌سوزی در یک ساختمان ۱۶ طبقه در حال ساخت
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهر تهران گفت: آتش سوزی منبع گازوئیل علت آتش‌سوزی در ساختمان 16 طبقه در حال ساخت بود.

آتش‌سوزی در یک ساختمان ۱۶ طبقه در حال ساخت

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهر تهران گفت: آتش سوزی منبع گازوئیل علت آتش‌سوزی در ساختمان 16 طبقه در حال ساخت بود.
آتش‌سوزی در یک ساختمان ۱۶ طبقه در حال ساخت

خرید بک لینک

Author

Back to Top