آخرین وضعیت میدانی در جبهه جنوب غرب استان حلب

خبر مبارز Comments Off

آخرین وضعیت میدانی در جبهه جنوب غرب استان حلب
ارتش سوریه پیشروی تروریست‌ها در ارتفاعات و شهرک العیس در جنوب حلب را متوقف کرده و برای عملیات بازپسگیری آن آماده می‌شود.

آخرین وضعیت میدانی در جبهه جنوب غرب استان حلب

ارتش سوریه پیشروی تروریست‌ها در ارتفاعات و شهرک العیس در جنوب حلب را متوقف کرده و برای عملیات بازپسگیری آن آماده می‌شود.
آخرین وضعیت میدانی در جبهه جنوب غرب استان حلب

بک لینک

Author

Back to Top