آخرین وضعیت کیارستمی از زبان تیم معالج

خبر مبارز Comments Off

آخرین وضعیت کیارستمی از زبان تیم معالج
تیم معالج عباس کیارستمی در جدیدترین اطلاعیه‌، وضعیت جسمی این هنرمند را که این روزها در بیمارستان بستری است، اعلام کرد.

آخرین وضعیت کیارستمی از زبان تیم معالج

تیم معالج عباس کیارستمی در جدیدترین اطلاعیه‌، وضعیت جسمی این هنرمند را که این روزها در بیمارستان بستری است، اعلام کرد.
آخرین وضعیت کیارستمی از زبان تیم معالج

خرید بک لینک

Author

Back to Top