آزادسازی میدان الساعه و ساختمان دادگاه شهرستان «هیت» در غرب الانبار

خبر مبارز Comments Off

آزادسازی میدان الساعه و ساختمان دادگاه شهرستان «هیت» در غرب الانبار
نیروهای امنیتی عراق امروز با پشتیبانی نیروهای بسیج مردمی موفق شدند میدان «الساعه» و ساختمان دادگاه شهرستان «هیت» واقع در غرب استان الانبار را از دست عناصر تروریستی تکفیری داعش آزاد کنند.

آزادسازی میدان الساعه و ساختمان دادگاه شهرستان «هیت» در غرب الانبار

نیروهای امنیتی عراق امروز با پشتیبانی نیروهای بسیج مردمی موفق شدند میدان «الساعه» و ساختمان دادگاه شهرستان «هیت» واقع در غرب استان الانبار را از دست عناصر تروریستی تکفیری داعش آزاد کنند.
آزادسازی میدان الساعه و ساختمان دادگاه شهرستان «هیت» در غرب الانبار

خرید بک لینک

Author

Back to Top