آغاز دوباره عملیات آزادسازی شهر «هیت»/ منطقه «الجمعیه» آزاد شد

خبر مبارز Comments Off

آغاز دوباره عملیات آزادسازی شهر «هیت»/ منطقه «الجمعیه» آزاد شد
نیروهای عراقی توانستند پس از یک وقفه یک هفته‌ای، عملیات آزادسازی شهر «هیت» در غرب استان الانبار را از سر بگیرند.

آغاز دوباره عملیات آزادسازی شهر «هیت»/ منطقه «الجمعیه» آزاد شد

نیروهای عراقی توانستند پس از یک وقفه یک هفته‌ای، عملیات آزادسازی شهر «هیت» در غرب استان الانبار را از سر بگیرند.
آغاز دوباره عملیات آزادسازی شهر «هیت»/ منطقه «الجمعیه» آزاد شد

بک لینک

Author

Back to Top