آغاز عملیات آزادسازی اردوگاه «حندرات» در استان «حلب» سوریه

خبر مبارز Comments Off

آغاز عملیات آزادسازی اردوگاه «حندرات» در استان «حلب» سوریه
نیروهای مقاومت سوریه و فلسطین پس از آغاز عملیات آزادسازی اردوگاه «حندرات» در «حلب» موفق شدند منطقه کارگاه‌ها در این اردوگاه را از وجود تروریست ها پاکسازی کنند.

آغاز عملیات آزادسازی اردوگاه «حندرات» در استان «حلب» سوریه

نیروهای مقاومت سوریه و فلسطین پس از آغاز عملیات آزادسازی اردوگاه «حندرات» در «حلب» موفق شدند منطقه کارگاه‌ها در این اردوگاه را از وجود تروریست ها پاکسازی کنند.
آغاز عملیات آزادسازی اردوگاه «حندرات» در استان «حلب» سوریه

فروش بک لینک

Author

Back to Top