آمریکایی‌ها در پسابرجام اموال بلوکه‌ ایران را غارت می‌کنند/مصادره اموال ایران نقض برجام است

خبر مبارز Comments Off

آمریکایی‌ها در پسابرجام اموال بلوکه‌ ایران را غارت می‌کنند/مصادره اموال ایران نقض برجام است
مسئول کمیته بین‌الملل حزب مؤتلفه اسلامی گفت: مصادره 2 میلیارد دلار از اموال بلوکه ایران توسط آمریکا غارت اموال ایران و نقض برجام است.

آمریکایی‌ها در پسابرجام اموال بلوکه‌ ایران را غارت می‌کنند/مصادره اموال ایران نقض برجام است

مسئول کمیته بین‌الملل حزب مؤتلفه اسلامی گفت: مصادره 2 میلیارد دلار از اموال بلوکه ایران توسط آمریکا غارت اموال ایران و نقض برجام است.
آمریکایی‌ها در پسابرجام اموال بلوکه‌ ایران را غارت می‌کنند/مصادره اموال ایران نقض برجام است

آپدیت آنلاین نود 32

اس ام اس جدید

Author

Back to Top