آمریکا سامانه‌های موشکی اسرائیلی «رافائل» را آزمایش کرد

خبر مبارز Comments Off

آمریکا سامانه‌های موشکی اسرائیلی «رافائل» را آزمایش کرد
ارتش آمریکا اعلام کرد که سامانه‌های دفاعی رافائل را که در گنبد آهنین به کار گرفته می‌شوند، آزمایش کرد.

آمریکا سامانه‌های موشکی اسرائیلی «رافائل» را آزمایش کرد

ارتش آمریکا اعلام کرد که سامانه‌های دفاعی رافائل را که در گنبد آهنین به کار گرفته می‌شوند، آزمایش کرد.
آمریکا سامانه‌های موشکی اسرائیلی «رافائل» را آزمایش کرد

آپدیت نود 32 ورژن 5

تکنولوژی جدید

Author

Back to Top