آیا سندرز و کروز می توانند در نیویورک پیروز میدان شوند؟

خبر مبارز Comments Off

آیا سندرز و کروز می توانند در نیویورک پیروز میدان شوند؟
با مشخص شدن نتایج آرای ویسکانسین، دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون را هیچ جا نمی شد پیدا کرد. گزارش های شبکه های تلویزیونی از حضور هر دو آن ها در نیویورک خبر می داد. دونالد به برج ترامپ پناه برده بود و کلینتون هم در راه بازگشت به خانه پدری خود در چاپاکا بود.

آیا سندرز و کروز می توانند در نیویورک پیروز میدان شوند؟

با مشخص شدن نتایج آرای ویسکانسین، دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون را هیچ جا نمی شد پیدا کرد. گزارش های شبکه های تلویزیونی از حضور هر دو آن ها در نیویورک خبر می داد. دونالد به برج ترامپ پناه برده بود و کلینتون هم در راه بازگشت به خانه پدری خود در چاپاکا بود.
آیا سندرز و کروز می توانند در نیویورک پیروز میدان شوند؟

بک لینک رنک 1

Author

Back to Top