آیا قاضی‌پور دوباره به زنان توهین کرد؟

خبر مبارز Comments Off

آیا قاضی‌پور دوباره به زنان توهین کرد؟
به گفته پورمختار احتمال این احتمال وجود دارد که نظرات کمیسیون اصل نود در زمان بررسی اعتبارنامه قاضی پور در مجلس دهم گرفته شود.

آیا قاضی‌پور دوباره به زنان توهین کرد؟

به گفته پورمختار احتمال این احتمال وجود دارد که نظرات کمیسیون اصل نود در زمان بررسی اعتبارنامه قاضی پور در مجلس دهم گرفته شود.
آیا قاضی‌پور دوباره به زنان توهین کرد؟

خرید بک لینک

اسکای نیوز

Author

Back to Top