ابراز نگرانی مسکو از احتمال تصرف بخش‌های بیشتری از خاک افغانستان توسط طالبان

خبر مبارز Comments Off

ابراز نگرانی مسکو از احتمال تصرف بخش‌های بیشتری از خاک افغانستان توسط طالبان
نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه درباره افزایش تحرکات و فعالیت های طالبان در مناطق گسترده‌تری از افغانستان هشدار داد.

ابراز نگرانی مسکو از احتمال تصرف بخش‌های بیشتری از خاک افغانستان توسط طالبان

نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه درباره افزایش تحرکات و فعالیت های طالبان در مناطق گسترده‌تری از افغانستان هشدار داد.
ابراز نگرانی مسکو از احتمال تصرف بخش‌های بیشتری از خاک افغانستان توسط طالبان

بک لینک رنک 4

اسکای نیوز

Author

Back to Top