اتصال شبکه بانکی ایران به یک شبکه پرداخت آمریکایی

خبر مبارز Comments Off

اتصال شبکه بانکی ایران به یک شبکه پرداخت آمریکایی
صاحبان کسب‌وکار در سراسر جهان به زودی خواهند توانست از طریق شتاب (شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی) واحد پولی ریال ایران را نیز بپذیرند.

اتصال شبکه بانکی ایران به یک شبکه پرداخت آمریکایی

صاحبان کسب‌وکار در سراسر جهان به زودی خواهند توانست از طریق شتاب (شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی) واحد پولی ریال ایران را نیز بپذیرند.
اتصال شبکه بانکی ایران به یک شبکه پرداخت آمریکایی

بک لینک رنک 6

wolrd press news

Author

Back to Top