احمدی نژاد: شورای نگهبان دلیلی برای رد صلاحیتم ندارد

خبر مبارز Comments Off

احمدی نژاد: شورای نگهبان دلیلی برای رد صلاحیتم ندارد
وی گفته است که نه تنها اصلاح طلبان و طرفداران دولت، که برخی اصولگرایان نیز از احتمال کاندیداتوری او به هراس افتاده اند.

احمدی نژاد: شورای نگهبان دلیلی برای رد صلاحیتم ندارد

وی گفته است که نه تنها اصلاح طلبان و طرفداران دولت، که برخی اصولگرایان نیز از احتمال کاندیداتوری او به هراس افتاده اند.
احمدی نژاد: شورای نگهبان دلیلی برای رد صلاحیتم ندارد

خرید بک لینک

Author

Back to Top