اختصاص یک میلیون کارت خرید کالا

خبر مبارز Comments Off

اختصاص یک میلیون کارت خرید کالا
یک مقام مسئول در وزارت صنعت از اختصاص بیش از یک میلیون کارت طرح خرید کالا با نرخ سود ۱۲ درصد خبر داد.

اختصاص یک میلیون کارت خرید کالا

یک مقام مسئول در وزارت صنعت از اختصاص بیش از یک میلیون کارت طرح خرید کالا با نرخ سود ۱۲ درصد خبر داد.
اختصاص یک میلیون کارت خرید کالا

اپدیت نود32

اسکای نیوز

Author

Back to Top