اختلاف ریاض با تهران پروژه‌ای صهیونیستی است/ایران جلوی عربده کشی اسرائیل را گرفته

خبر مبارز Comments Off

اختلاف ریاض با تهران پروژه‌ای صهیونیستی است/ایران جلوی عربده کشی اسرائیل را گرفته
جانشین سردبیر روزنامه الجمهوریه مصر با تاکید بر ضرورت هوشیاری اعراب نسبت به پروژه اسرائیل برای تفرقه‌افکنی بین اهل تسنن و شیعیان در منطقه گفت: حضور پرقدرت ایران در جبهه مقاومت جلوی عربده‌کشی اسرائیل در منطقه را گرفته است.

اختلاف ریاض با تهران پروژه‌ای صهیونیستی است/ایران جلوی عربده کشی اسرائیل را گرفته

جانشین سردبیر روزنامه الجمهوریه مصر با تاکید بر ضرورت هوشیاری اعراب نسبت به پروژه اسرائیل برای تفرقه‌افکنی بین اهل تسنن و شیعیان در منطقه گفت: حضور پرقدرت ایران در جبهه مقاومت جلوی عربده‌کشی اسرائیل در منطقه را گرفته است.
اختلاف ریاض با تهران پروژه‌ای صهیونیستی است/ایران جلوی عربده کشی اسرائیل را گرفته

فروش بک لینک

Author

Back to Top