اختلال در دسترسی به «تلگرام»/ تلگرام: در صدد رفع مشکل کاربران هستیم

خبر مبارز Comments Off

اختلال در دسترسی به «تلگرام»/ تلگرام: در صدد رفع مشکل کاربران هستیم
دسترسی به شبکه اجتماعی تلگرام از ساعتی پیش با اختلال روبرو شده و کاربران مناطق خاورمیانه، شمال آفریقا و اروپا نمی‌توانند از این شبکه اجتماعی استفاده کنند.

اختلال در دسترسی به «تلگرام»/ تلگرام: در صدد رفع مشکل کاربران هستیم

دسترسی به شبکه اجتماعی تلگرام از ساعتی پیش با اختلال روبرو شده و کاربران مناطق خاورمیانه، شمال آفریقا و اروپا نمی‌توانند از این شبکه اجتماعی استفاده کنند.
اختلال در دسترسی به «تلگرام»/ تلگرام: در صدد رفع مشکل کاربران هستیم

بک لینک رنک 7

پرس نیوز

Author

Back to Top