اذعان مشاور امنیت ملی آمریکا به نقش واشنگتن و ریاض در پیدایش القاعده

خبر مبارز Comments Off

اذعان مشاور امنیت ملی آمریکا به نقش واشنگتن و ریاض در پیدایش القاعده
مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهوری آمریکا اذعان کرد: سیاست خارجی آمریکا موجب پیدایش القاعده شد و عربستان نیز تلاشی برای جلوگیری از کمک نقدی به القاعده نکرد.

اذعان مشاور امنیت ملی آمریکا به نقش واشنگتن و ریاض در پیدایش القاعده

مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهوری آمریکا اذعان کرد: سیاست خارجی آمریکا موجب پیدایش القاعده شد و عربستان نیز تلاشی برای جلوگیری از کمک نقدی به القاعده نکرد.
اذعان مشاور امنیت ملی آمریکا به نقش واشنگتن و ریاض در پیدایش القاعده

بک لینک رنک 8

دانلود موزیک

Author

Back to Top