اردوغان: پ.ک.ک و گروههای ارمنی با یکدیگر همکاری دارند

خبر مبارز Comments Off

اردوغان: پ.ک.ک و گروههای ارمنی با یکدیگر همکاری دارند
رئیس‌جمهور ترکیه، مدعی شد که گروههای پ.ک.ک، وای پی چی، گروههای مسلح ارمنی و طرفداران «فتح‌الله گولن» با یکدیگر همکاری دارند و هماهنگ هستند.

اردوغان: پ.ک.ک و گروههای ارمنی با یکدیگر همکاری دارند

رئیس‌جمهور ترکیه، مدعی شد که گروههای پ.ک.ک، وای پی چی، گروههای مسلح ارمنی و طرفداران «فتح‌الله گولن» با یکدیگر همکاری دارند و هماهنگ هستند.
اردوغان: پ.ک.ک و گروههای ارمنی با یکدیگر همکاری دارند

فروش بک لینک

Author

Back to Top