ارسال نامه به رهبر انقلاب برای بازدید از نمایشگاه کتاب/ از دستگیری 7بازیگر خبر ندارم/ توقع این میزان بازدید کننده را داشتیم

خبر مبارز Comments Off

ارسال نامه به رهبر انقلاب برای بازدید از نمایشگاه کتاب/ از دستگیری 7بازیگر خبر ندارم/ توقع این میزان بازدید کننده را داشتیم
وزیر ارشاد گفت: خدمت رهبر انقلاب نامه‌ای نوشتیم تا افتخار دهند به اصحاب فرهنگ و هنر برای بازدید از نمایشگاه کتاب و با حضور خود باعث دلگرمی ما شوند.

ارسال نامه به رهبر انقلاب برای بازدید از نمایشگاه کتاب/ از دستگیری 7بازیگر خبر ندارم/ توقع این میزان بازدید کننده را داشتیم

وزیر ارشاد گفت: خدمت رهبر انقلاب نامه‌ای نوشتیم تا افتخار دهند به اصحاب فرهنگ و هنر برای بازدید از نمایشگاه کتاب و با حضور خود باعث دلگرمی ما شوند.
ارسال نامه به رهبر انقلاب برای بازدید از نمایشگاه کتاب/ از دستگیری 7بازیگر خبر ندارم/ توقع این میزان بازدید کننده را داشتیم

خرید بک لینک

آهنگ جدید

Author

Back to Top