ارسال یک نامه چقدر خرج دارد؟

خبر مبارز Comments Off

ارسال یک نامه چقدر خرج دارد؟
تعرفه‌های پستی طی سه سال گذشته در بخش‌های مختلف افزایش داشت امسال هم صحبت‌هایی مبنی بر امکان تغییر مجدد این تعرفه‌ها توسط مسوولان شرکت پست مطرح شده است.

ارسال یک نامه چقدر خرج دارد؟

تعرفه‌های پستی طی سه سال گذشته در بخش‌های مختلف افزایش داشت امسال هم صحبت‌هایی مبنی بر امکان تغییر مجدد این تعرفه‌ها توسط مسوولان شرکت پست مطرح شده است.
ارسال یک نامه چقدر خرج دارد؟

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 5

گوشی موبایل

Author

Back to Top