ارمنستان و جمهوری آذربایجان به جنگ لفظی روی آوردند

خبر مبارز Comments Off

ارمنستان و جمهوری آذربایجان به جنگ لفظی روی آوردند
خبرگزاری رسمی ارمنستان می گوید ادعای جمهوری آذربایجان مبنی بر اعلام آتش بس یکجانبه صحت ندارد و خشونت ها کماکان میان دو کشور ادامه دار است.

ارمنستان و جمهوری آذربایجان به جنگ لفظی روی آوردند

خبرگزاری رسمی ارمنستان می گوید ادعای جمهوری آذربایجان مبنی بر اعلام آتش بس یکجانبه صحت ندارد و خشونت ها کماکان میان دو کشور ادامه دار است.
ارمنستان و جمهوری آذربایجان به جنگ لفظی روی آوردند

فروش بک لینک

Author

Back to Top