از انتشار اسناد محرمانه 11 سپتامبر ابایی نداریم؛ روابط با آمریکا به روزهای اوج باز نمی‌گردد

خبر مبارز Comments Off

از انتشار اسناد محرمانه 11 سپتامبر ابایی نداریم؛ روابط با آمریکا به روزهای اوج باز نمی‌گردد
رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان گفته، کشورش از انتشار اسناد محرمانه 11 سپتامبر ابایی ندارد و تأکید کرده حتی با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید در آمریکا، روابط شورای همکاری خلیج فارس و واشنگتن به روزهای اوج باز نمی‌گردد.

از انتشار اسناد محرمانه 11 سپتامبر ابایی نداریم؛ روابط با آمریکا به روزهای اوج باز نمی‌گردد

رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان گفته، کشورش از انتشار اسناد محرمانه 11 سپتامبر ابایی ندارد و تأکید کرده حتی با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید در آمریکا، روابط شورای همکاری خلیج فارس و واشنگتن به روزهای اوج باز نمی‌گردد.
از انتشار اسناد محرمانه 11 سپتامبر ابایی نداریم؛ روابط با آمریکا به روزهای اوج باز نمی‌گردد

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 8

تکنولوژی جدید

Author

Back to Top