اسلام آباد: داعش در بلوچستانِ پاکستان حضور ندارد

خبر مبارز Comments Off

اسلام آباد: داعش در بلوچستانِ پاکستان حضور ندارد
فرمانده نیروهای مرزی پاکستان گفت: داعش در بلوچستان حضور ندارد البته شبه‌نظامیان لشکر خراسان در مرزهای بلوچستان و افغانستان فعال هستند که خود را داعش معرفی می‌کنند.

اسلام آباد: داعش در بلوچستانِ پاکستان حضور ندارد

فرمانده نیروهای مرزی پاکستان گفت: داعش در بلوچستان حضور ندارد البته شبه‌نظامیان لشکر خراسان در مرزهای بلوچستان و افغانستان فعال هستند که خود را داعش معرفی می‌کنند.
اسلام آباد: داعش در بلوچستانِ پاکستان حضور ندارد

خرید بک لینک

Author

Back to Top