اسناد پاناما نخست‌ وزیر ایسلند را وادار به استعفا کرد

خبر مبارز Comments Off

اسناد پاناما نخست‌ وزیر ایسلند را وادار به استعفا کرد
تنها یک روز پس از آنکه انتشار مدارک مربوط به یک شرکت حقوقی پانامایی «سیگموندور گونلاگسون» نخست‌وزیر ایسلند را در مظان اتهام فرار مالیاتی قرار داد، وی تحت فشار احزاب معارض و تظاهرات‌های مردمی وادار به استعفا شد.

اسناد پاناما نخست‌ وزیر ایسلند را وادار به استعفا کرد

تنها یک روز پس از آنکه انتشار مدارک مربوط به یک شرکت حقوقی پانامایی «سیگموندور گونلاگسون» نخست‌وزیر ایسلند را در مظان اتهام فرار مالیاتی قرار داد، وی تحت فشار احزاب معارض و تظاهرات‌های مردمی وادار به استعفا شد.
اسناد پاناما نخست‌ وزیر ایسلند را وادار به استعفا کرد

خرید بک لینک

Author

Back to Top