اصابت خمپاره به روستای مرزی ایران/ عکس

خبر مبارز Comments Off

اصابت خمپاره به روستای مرزی ایران/ عکس
اصابت سه گلوله انفجاری به نزدیکی یکی از روستاهای شهرستان خدا آفرین

اصابت خمپاره به روستای مرزی ایران/ عکس

اصابت سه گلوله انفجاری به نزدیکی یکی از روستاهای شهرستان خدا آفرین
اصابت خمپاره به روستای مرزی ایران/ عکس

خرید بک لینک

Author

Back to Top