اظهارات نادران درباره نتیجه مرحله دوم انتخابات

خبر مبارز Comments Off

اظهارات نادران درباره نتیجه مرحله دوم انتخابات
یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی گفت که هیأت رئیسه مجلس دهم نشان خواهد داد اکثریت مجلس با کدام جریان سیاسی است.

اظهارات نادران درباره نتیجه مرحله دوم انتخابات

یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی گفت که هیأت رئیسه مجلس دهم نشان خواهد داد اکثریت مجلس با کدام جریان سیاسی است.
اظهارات نادران درباره نتیجه مرحله دوم انتخابات

بک لینک قوی

گوشی موبایل

Author

Back to Top