اظهارنظر ضرغامی درباره حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶/ تعطیلی شبکه‌های تلویزیون برای حال من خوب نیست

خبر مبارز Comments Off

اظهارنظر ضرغامی درباره حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶/ تعطیلی شبکه‌های تلویزیون برای حال من خوب نیست
رئیس سابق صدا و سیما گفت: درباره حذف شبکه‌هایی که تاسیس کردم باید بگویم تعطیلی این شبکه‌ها برای حال من خوب نیست.

اظهارنظر ضرغامی درباره حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶/ تعطیلی شبکه‌های تلویزیون برای حال من خوب نیست

رئیس سابق صدا و سیما گفت: درباره حذف شبکه‌هایی که تاسیس کردم باید بگویم تعطیلی این شبکه‌ها برای حال من خوب نیست.
اظهارنظر ضرغامی درباره حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶/ تعطیلی شبکه‌های تلویزیون برای حال من خوب نیست

بک لینک رنک 4

گوشی موبایل

Author

Back to Top