اعزام به عتبات تنها از طریق سازمان حج و زیارت ممکن است/ هزینه اعزام به عتبات از ۶۰۰ هزار تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

خبر مبارز Comments Off

اعزام به عتبات تنها از طریق سازمان حج و زیارت ممکن است/ هزینه اعزام به عتبات از ۶۰۰ هزار تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت با تأکید بر غیرقانونی بودن اعزام به عتبات از طرقی غیر از دفاتر مجاز تحت نظارت حج و زیارت گفت: اعزام‌های آزاد ممنوع است و قوه قضائیه برای رسیدگی به این جرم شعبه ویژه‌ای در نظر گرفته است.

اعزام به عتبات تنها از طریق سازمان حج و زیارت ممکن است/ هزینه اعزام به عتبات از ۶۰۰ هزار تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت با تأکید بر غیرقانونی بودن اعزام به عتبات از طرقی غیر از دفاتر مجاز تحت نظارت حج و زیارت گفت: اعزام‌های آزاد ممنوع است و قوه قضائیه برای رسیدگی به این جرم شعبه ویژه‌ای در نظر گرفته است.
اعزام به عتبات تنها از طریق سازمان حج و زیارت ممکن است/ هزینه اعزام به عتبات از ۶۰۰ هزار تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

خرید بک لینک

Author

Back to Top