اعضای کابینه جدید عراق به پارلمان معرفی شدند + لیست

خبر مبارز Comments Off

اعضای کابینه جدید عراق به پارلمان معرفی شدند + لیست
حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق اعضای جدید کابینه این کشور را به پارلمان معرفی کرد.

اعضای کابینه جدید عراق به پارلمان معرفی شدند + لیست

حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق اعضای جدید کابینه این کشور را به پارلمان معرفی کرد.
اعضای کابینه جدید عراق به پارلمان معرفی شدند + لیست

خرید بک لینک

Author

Back to Top