اعمال افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال ۹۵/ پرداخت از فروردین ماه

مسکن Comments Off

اعمال افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال ۹۵/ پرداخت از فروردین ماه
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار تهران از اعمال افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال ۹۵ خبر داد و گفت: در صورت تأخیر در ابلاغ مصوبه هیأت وزیران، این مصوبه از ابتدای فروردین اجرایی خواهد شد.

اعمال افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال ۹۵/ پرداخت از فروردین ماه

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار تهران از اعمال افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال ۹۵ خبر داد و گفت: در صورت تأخیر در ابلاغ مصوبه هیأت وزیران، این مصوبه از ابتدای فروردین اجرایی خواهد شد.
اعمال افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال ۹۵/ پرداخت از فروردین ماه

بک لینک

Author

Back to Top