اغلب مجاوران مناطق آلوده در آمریکا رنگین‌پوست هستند/آسم بیماری همه‌گیر سیاه‌پوست‌ترین شهر آمریکا

خبر مبارز Comments Off

اغلب مجاوران مناطق آلوده در آمریکا رنگین‌پوست هستند/آسم بیماری همه‌گیر سیاه‌پوست‌ترین شهر آمریکا
نشریه «نیوزویک» نوشت: در آمریکا، نژاد مهمترین در تعیین این مساله است که شما زاغه‌نشین باشید یا خیر. در اکثر ایالات با جمعیت غالبا سفیدپوست، محله‌های سیاهان و اتباع آمریکای لاتین در نزدیکی پالایشگاه‌ها یا کوره‌های زباله‌سوزی قرار دارد.

اغلب مجاوران مناطق آلوده در آمریکا رنگین‌پوست هستند/آسم بیماری همه‌گیر سیاه‌پوست‌ترین شهر آمریکا

نشریه «نیوزویک» نوشت: در آمریکا، نژاد مهمترین در تعیین این مساله است که شما زاغه‌نشین باشید یا خیر. در اکثر ایالات با جمعیت غالبا سفیدپوست، محله‌های سیاهان و اتباع آمریکای لاتین در نزدیکی پالایشگاه‌ها یا کوره‌های زباله‌سوزی قرار دارد.
اغلب مجاوران مناطق آلوده در آمریکا رنگین‌پوست هستند/آسم بیماری همه‌گیر سیاه‌پوست‌ترین شهر آمریکا

بک لینک رنک 5

Author

Back to Top