افزایش قیمت نفت به دلیل عدم حضور زنگنه در نشست دوحه

قیمت Comments Off

افزایش قیمت نفت به دلیل عدم حضور زنگنه در نشست دوحه
خبرگزاری رویترز با استناد به آژانس بین المللی انرژی نوشت یک توافق برای فریز نفت توسط کشورهای عضو اوپک و غیر اوپکی ها تاثیر محدودی بر عرضه جهانی نفت خواهد داشت و بازارها بعید است تا سال 2017 دوباره متوازن شوند.

افزایش قیمت نفت به دلیل عدم حضور زنگنه در نشست دوحه

خبرگزاری رویترز با استناد به آژانس بین المللی انرژی نوشت یک توافق برای فریز نفت توسط کشورهای عضو اوپک و غیر اوپکی ها تاثیر محدودی بر عرضه جهانی نفت خواهد داشت و بازارها بعید است تا سال 2017 دوباره متوازن شوند.
افزایش قیمت نفت به دلیل عدم حضور زنگنه در نشست دوحه

فروش بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال

Author

Back to Top