افزایش 64 درصدی واردات نفت خام شرکت هندی «اسار» از ایران در ماه فوریه

قیمت Comments Off

افزایش 64 درصدی واردات نفت خام شرکت هندی «اسار» از ایران در ماه فوریه
آمار و ارقام نشان می‌دهد که با کاهش تحریم‌های غرب علیه ایران شرکت هندی «اسار» در فوریه در مقایسه با ماه قبل از آن، واردات نفت خام از ایران را بیش از دو سوم افزایش داده است.

افزایش 64 درصدی واردات نفت خام شرکت هندی «اسار» از ایران در ماه فوریه

آمار و ارقام نشان می‌دهد که با کاهش تحریم‌های غرب علیه ایران شرکت هندی «اسار» در فوریه در مقایسه با ماه قبل از آن، واردات نفت خام از ایران را بیش از دو سوم افزایش داده است.
افزایش 64 درصدی واردات نفت خام شرکت هندی «اسار» از ایران در ماه فوریه

فروش بک لینک

Author

Back to Top