«العیس» در جنوب حلب سقوط کرد/ اعزام نیروی ارتش برای بیرون‌ راندن تروریست‌ها

خبر مبارز Comments Off

«العیس» در جنوب حلب سقوط کرد/ اعزام نیروی ارتش برای بیرون‌ راندن تروریست‌ها
ارتش سوریه که پیشتر از بلندی العیس و بخش‌هایی از شهرک العیس عقب‌نشینی کرده بود، امروز نیروهای جدیدی را برای بازپس‌گیری شهرک العیس به منطقه اعزام کرده و احتمال می‌رود آن را در آینده نزدیک آزاد کند.

«العیس» در جنوب حلب سقوط کرد/ اعزام نیروی ارتش برای بیرون‌ راندن تروریست‌ها

ارتش سوریه که پیشتر از بلندی العیس و بخش‌هایی از شهرک العیس عقب‌نشینی کرده بود، امروز نیروهای جدیدی را برای بازپس‌گیری شهرک العیس به منطقه اعزام کرده و احتمال می‌رود آن را در آینده نزدیک آزاد کند.
«العیس» در جنوب حلب سقوط کرد/ اعزام نیروی ارتش برای بیرون‌ راندن تروریست‌ها

فروش بک لینک

Author

Back to Top