امام جمعه اصفهان: خارجی‌هایی که به اصفهان می‌آیند لباس‌های ارزان می‌پوشند اما مسئولین ما تجملی هستند

ارز Comments Off

امام جمعه اصفهان: خارجی‌هایی که به اصفهان می‌آیند لباس‌های ارزان می‌پوشند اما مسئولین ما تجملی هستند
وی با مقایسه لباس توریست‌های اصفهانی و تاکید برخی مردم به تجمل گرایی در ایران خاطرنشان کرد: خارجیانی که برای تفریح و سرگرمی به ایران و اصفهان سفر می‌کنند ساده‌ترین و ارزان‌ترین لباس‌ها را بر تن دارند در حالی که بسیاری از مردم، مسئولین و خواص کشور بر خلاف تاکید قرآن بر دوری از تجمل‌گرایی و تقواگزینی، عادت کرده‌اند پرخرج و کم کار باشند.

امام جمعه اصفهان: خارجی‌هایی که به اصفهان می‌آیند لباس‌های ارزان می‌پوشند اما مسئولین ما تجملی هستند

وی با مقایسه لباس توریست‌های اصفهانی و تاکید برخی مردم به تجمل گرایی در ایران خاطرنشان کرد: خارجیانی که برای تفریح و سرگرمی به ایران و اصفهان سفر می‌کنند ساده‌ترین و ارزان‌ترین لباس‌ها را بر تن دارند در حالی که بسیاری از مردم، مسئولین و خواص کشور بر خلاف تاکید قرآن بر دوری از تجمل‌گرایی و تقواگزینی، عادت کرده‌اند پرخرج و کم کار باشند.
امام جمعه اصفهان: خارجی‌هایی که به اصفهان می‌آیند لباس‌های ارزان می‌پوشند اما مسئولین ما تجملی هستند

خرید بک لینک

Author

Back to Top