«انرژی» و «خدمات مهندسی» محور اصلی مذاکره رئیس جمهور کره در سفر به ایران

خبر مبارز Comments Off

«انرژی» و «خدمات مهندسی» محور اصلی مذاکره رئیس جمهور کره در سفر به ایران
رویترز اعلام کرد رئیس‌جمهور کره جنوبی برای نخستین بار از سال 1962 در 12 تا 14 اردیبهشت ماه به ایران سفر می‌کند که انرژی و بخش مهندسی محور اصلی مذاکره خواهد بود.

«انرژی» و «خدمات مهندسی» محور اصلی مذاکره رئیس جمهور کره در سفر به ایران

رویترز اعلام کرد رئیس‌جمهور کره جنوبی برای نخستین بار از سال 1962 در 12 تا 14 اردیبهشت ماه به ایران سفر می‌کند که انرژی و بخش مهندسی محور اصلی مذاکره خواهد بود.
«انرژی» و «خدمات مهندسی» محور اصلی مذاکره رئیس جمهور کره در سفر به ایران

بک لینک رنک 8

استخدام

Author

Back to Top