انصراف وزیر نفت از شرکت در نشست دوحه

خبر مبارز Comments Off

انصراف وزیر نفت از شرکت در نشست دوحه
نماینده ایران در هیات عامل اوپک به جای وزیر نفت در نشست تولیدکنندگان بزرگ نفت اوپک و غیراوپک به دوحه سفر می کند.

انصراف وزیر نفت از شرکت در نشست دوحه

نماینده ایران در هیات عامل اوپک به جای وزیر نفت در نشست تولیدکنندگان بزرگ نفت اوپک و غیراوپک به دوحه سفر می کند.
انصراف وزیر نفت از شرکت در نشست دوحه

بک لینک رنک 3

car

Author

Back to Top