اگر اطاق فکر دارید کلمه «تحریم» را از ادبیات خود حذف کنید/ با ایران مثل یک ابر قدرت نگاه کنید

خبر مبارز Comments Off

اگر اطاق فکر دارید کلمه «تحریم» را از ادبیات خود حذف کنید/ با ایران مثل یک ابر قدرت نگاه کنید
بازیگر کشورمان عنوان کرد: هرروز دارد خون مردم ایران به جوش می‌آید سعی کنید اصلا حرف تحریم را نزنید و محترمانه از کنار ایران عبور کنید و اگر اطاق فکر دارید کلمه تحریم را از ادبیات خود حذف کنید.

اگر اطاق فکر دارید کلمه «تحریم» را از ادبیات خود حذف کنید/ با ایران مثل یک ابر قدرت نگاه کنید

بازیگر کشورمان عنوان کرد: هرروز دارد خون مردم ایران به جوش می‌آید سعی کنید اصلا حرف تحریم را نزنید و محترمانه از کنار ایران عبور کنید و اگر اطاق فکر دارید کلمه تحریم را از ادبیات خود حذف کنید.
اگر اطاق فکر دارید کلمه «تحریم» را از ادبیات خود حذف کنید/ با ایران مثل یک ابر قدرت نگاه کنید

فروش بک لینک

Author

Back to Top