ایرادات شورای نگهبان به لایحه «بیمه اجباری شخص ثالث»

خبر مبارز Comments Off

ایرادات شورای نگهبان به لایحه «بیمه اجباری شخص ثالث»
شورای نگهبان نظر خود را در مورد «لایحه بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» اعلام کرد.

ایرادات شورای نگهبان به لایحه «بیمه اجباری شخص ثالث»

شورای نگهبان نظر خود را در مورد «لایحه بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» اعلام کرد.
ایرادات شورای نگهبان به لایحه «بیمه اجباری شخص ثالث»

بک لینک رنک 5

Author

Back to Top