ایران از تمامیت ارضی و حکومت قانونی بشار اسد حمایت می‌کند

خبر مبارز Comments Off

ایران از تمامیت ارضی و حکومت قانونی بشار اسد حمایت می‌کند
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک گفت: ایران از تمامیت ارضی و استقلال سوریه و حکومت قانونی جناب بشار اسد که با رای مردم انتخاب شده و ادامه دارد حمایت می‌کند.

ایران از تمامیت ارضی و حکومت قانونی بشار اسد حمایت می‌کند

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک گفت: ایران از تمامیت ارضی و استقلال سوریه و حکومت قانونی جناب بشار اسد که با رای مردم انتخاب شده و ادامه دارد حمایت می‌کند.
ایران از تمامیت ارضی و حکومت قانونی بشار اسد حمایت می‌کند

اپدیت نود32

bluray movie download

Author

Back to Top