ایران بزرگترین بازار لوازم آرایش خاورمیانه است/شرکت‌های لوازم آرایش به دنبال ورود به بازار ایران هستند

خبر مبارز Comments Off

ایران بزرگترین بازار لوازم آرایش خاورمیانه است/شرکت‌های لوازم آرایش به دنبال ورود به بازار ایران هستند
یک خبرگزاری انگلیسی نوشت: ایران چنان مکانی پرسود برای فروش لوازم آرایشی غربی است که حتی نام‌های تجاری معتبر خارجی حاضر به ارائه حق امتیاز به شرکایی در داخل این کشور نیز هستند.

ایران بزرگترین بازار لوازم آرایش خاورمیانه است/شرکت‌های لوازم آرایش به دنبال ورود به بازار ایران هستند

یک خبرگزاری انگلیسی نوشت: ایران چنان مکانی پرسود برای فروش لوازم آرایشی غربی است که حتی نام‌های تجاری معتبر خارجی حاضر به ارائه حق امتیاز به شرکایی در داخل این کشور نیز هستند.
ایران بزرگترین بازار لوازم آرایش خاورمیانه است/شرکت‌های لوازم آرایش به دنبال ورود به بازار ایران هستند

خرید بک لینک

خبر جدید

Author

Back to Top