ایران به حمایت‌های خود از مردم فلسطین ادامه می‌دهد

خبر مبارز Comments Off

ایران به حمایت‌های خود از مردم فلسطین ادامه می‌دهد
معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه کشورمان گفت: جمهوری اسلامی به حمایت‌های خود از مردم مظلوم فلسطین ادامه می‌دهد.

ایران به حمایت‌های خود از مردم فلسطین ادامه می‌دهد

معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه کشورمان گفت: جمهوری اسلامی به حمایت‌های خود از مردم مظلوم فلسطین ادامه می‌دهد.
ایران به حمایت‌های خود از مردم فلسطین ادامه می‌دهد

فروش بک لینک

Author

Back to Top