ایران در فهرست پخش قانونی ال‌کلاسیکو/ صدا و سیما از چه شبکه‌ای حق پخش خرید؟

خبر مبارز Comments Off

ایران در فهرست پخش قانونی ال‌کلاسیکو/ صدا و سیما از چه شبکه‌ای حق پخش خرید؟
حق پخش یکی از بزرگ‌ترین بازی‌های باشگاهی در جهان به بیش از ۴۰ کشور دنیا و حداقل ۳۵۰ شبکه تلویزیونی به صورت مستقیم و غیرمستقیم فروخته شده است.

ایران در فهرست پخش قانونی ال‌کلاسیکو/ صدا و سیما از چه شبکه‌ای حق پخش خرید؟

حق پخش یکی از بزرگ‌ترین بازی‌های باشگاهی در جهان به بیش از ۴۰ کشور دنیا و حداقل ۳۵۰ شبکه تلویزیونی به صورت مستقیم و غیرمستقیم فروخته شده است.
ایران در فهرست پخش قانونی ال‌کلاسیکو/ صدا و سیما از چه شبکه‌ای حق پخش خرید؟

بک لینک

Author

Back to Top