ایران و روسیه در حال رایزنی برای احداث کانالی میان دریای خزر و خلیج فارس هستند

خبر مبارز Comments Off

ایران و روسیه در حال رایزنی برای احداث کانالی میان دریای خزر و خلیج فارس هستند
سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه در نشستی در سن پترزبورگ گفت که مسکو و تهران در حال مذاکره و رایزنی برای ایجاد کانالی میان دریای خزر و خلیج فارس هستند.

ایران و روسیه در حال رایزنی برای احداث کانالی میان دریای خزر و خلیج فارس هستند

سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه در نشستی در سن پترزبورگ گفت که مسکو و تهران در حال مذاکره و رایزنی برای ایجاد کانالی میان دریای خزر و خلیج فارس هستند.
ایران و روسیه در حال رایزنی برای احداث کانالی میان دریای خزر و خلیج فارس هستند

بک لینک رنک 5

Author

Back to Top