باج‌خواهی علنی آل‌سعود از کاخ سفید درباره حملات ۱۱ سپتامبر

خبر مبارز Comments Off

باج‌خواهی علنی آل‌سعود از کاخ سفید درباره حملات ۱۱ سپتامبر
نادیده گرفته شدن حق خانواده‌های قربانیان حوادث ۱۱ سپتامبر حاکی از این واقعیت است که کاخ‌سفیدنشینان برای حمایت از همتایان کاخ‌نشین سعودی خود، قانون که هیچ؛ حقوق ملت خود را نیز در برابر باج‌خواهی آل‌سعود نادیده می‌گیرند.

باج‌خواهی علنی آل‌سعود از کاخ سفید درباره حملات ۱۱ سپتامبر

نادیده گرفته شدن حق خانواده‌های قربانیان حوادث ۱۱ سپتامبر حاکی از این واقعیت است که کاخ‌سفیدنشینان برای حمایت از همتایان کاخ‌نشین سعودی خود، قانون که هیچ؛ حقوق ملت خود را نیز در برابر باج‌خواهی آل‌سعود نادیده می‌گیرند.
باج‌خواهی علنی آل‌سعود از کاخ سفید درباره حملات ۱۱ سپتامبر

فروش بک لینک

اسکای نیوز

Author

Back to Top