بازنگری قانون تجارت از یک سال قبل مسکوت مانده است/ پایان سوءاستفاده از کارت بازرگانی با طرح جامع مالیاتی و تجارت الکترونیکی

خبر مبارز Comments Off

بازنگری قانون تجارت از یک سال قبل مسکوت مانده است/ پایان سوءاستفاده از کارت بازرگانی با طرح جامع مالیاتی و تجارت الکترونیکی
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، گفت: قانون جدید تجارت از شورای نگهبان برگشت خورد و یک سال است که بازنگری آن مسکوت مانده، در عین حال حذف کارت بازرگانی به تنهایی مشکلی را حل نمی‌کند و اجرای طرح جامع مالیاتی و تجارت الکترونیکی، سوءاستفاده از کارت بازرگانی را به حداقل می‌رساند.

بازنگری قانون تجارت از یک سال قبل مسکوت مانده است/ پایان سوءاستفاده از کارت بازرگانی با طرح جامع مالیاتی و تجارت الکترونیکی

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، گفت: قانون جدید تجارت از شورای نگهبان برگشت خورد و یک سال است که بازنگری آن مسکوت مانده، در عین حال حذف کارت بازرگانی به تنهایی مشکلی را حل نمی‌کند و اجرای طرح جامع مالیاتی و تجارت الکترونیکی، سوءاستفاده از کارت بازرگانی را به حداقل می‌رساند.
بازنگری قانون تجارت از یک سال قبل مسکوت مانده است/ پایان سوءاستفاده از کارت بازرگانی با طرح جامع مالیاتی و تجارت الکترونیکی

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 4

بازی

Author

Back to Top