بازیگر «شرلوک هولمز» درگذشت

خبر مبارز Comments Off

بازیگر «شرلوک هولمز» درگذشت
«داگلاس ویلمر» – بازیگر نقش کارآگاه «شرلوک هولمز» – در سریال تلویزیونی دهه 1960 میلادی در 96 سالگی درگذشت.

بازیگر «شرلوک هولمز» درگذشت

«داگلاس ویلمر» – بازیگر نقش کارآگاه «شرلوک هولمز» – در سریال تلویزیونی دهه 1960 میلادی در 96 سالگی درگذشت.
بازیگر «شرلوک هولمز» درگذشت

بک لینک

Author

Back to Top