با استعفای علی رهبری موافقت نشد/ سفرم به هند شخصی بود

خبر مبارز Comments Off

با استعفای علی رهبری موافقت نشد/ سفرم به هند شخصی بود
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از عدم موافقت با استعفای علی رهبری خبر داد ولی در عین حال گفت البته بحث تمدید قرارداد ایشان مطرح بود که نیاز به مذاکره دارد.

با استعفای علی رهبری موافقت نشد/ سفرم به هند شخصی بود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از عدم موافقت با استعفای علی رهبری خبر داد ولی در عین حال گفت البته بحث تمدید قرارداد ایشان مطرح بود که نیاز به مذاکره دارد.
با استعفای علی رهبری موافقت نشد/ سفرم به هند شخصی بود

فروش بک لینک

Author

Back to Top