بثینه شعبان: امیدواریم آزادسازی «تدمر» مقدمه‌ای برای آزادی قدس باشد

خبر مبارز Comments Off

بثینه شعبان: امیدواریم آزادسازی «تدمر» مقدمه‌ای برای آزادی قدس باشد
مشاور سیاسی و رسانه‌ای رئیس‌جمهور سوریه ابراز امیدواری کرد آزادسازی شهر «تدمر» مقدمه‌ای برای آزادسازی قدس باشد.

بثینه شعبان: امیدواریم آزادسازی «تدمر» مقدمه‌ای برای آزادی قدس باشد

مشاور سیاسی و رسانه‌ای رئیس‌جمهور سوریه ابراز امیدواری کرد آزادسازی شهر «تدمر» مقدمه‌ای برای آزادسازی قدس باشد.
بثینه شعبان: امیدواریم آزادسازی «تدمر» مقدمه‌ای برای آزادی قدس باشد

ترانه

Author

Back to Top