برجام تاکنون موفقیت‌آمیز بوده اما پیوستن ایران به اقتصاد جهانی، زمان می‌برد

خبر مبارز Comments Off

برجام تاکنون موفقیت‌آمیز بوده اما پیوستن ایران به اقتصاد جهانی، زمان می‌برد
رئیس‌جمهوری آمریکا روز جمعه در نشست امنیت هسته‌ای واشنگتن، برجام را «موفقیتی قابل توجه» و «موفقیت دیپلماسی» توصیف کرد.

برجام تاکنون موفقیت‌آمیز بوده اما پیوستن ایران به اقتصاد جهانی، زمان می‌برد

رئیس‌جمهوری آمریکا روز جمعه در نشست امنیت هسته‌ای واشنگتن، برجام را «موفقیتی قابل توجه» و «موفقیت دیپلماسی» توصیف کرد.
برجام تاکنون موفقیت‌آمیز بوده اما پیوستن ایران به اقتصاد جهانی، زمان می‌برد

خرید بک لینک

Author

Back to Top